Februari 2022 – Den Haag, Hoge Raad

Eerste reactie Hoge Raad

Het staat 100% en dus volledig vast dat er fraude is gepleegd door de Hoge Raad en door Stef Blok bij de invoering van een nieuw en onwettig protocol voor de behandeling van ambtsmisdrijven.

Het is volledig aangetoond in een kennisgeving ambtsmisdrijf. De Procureur Generaal is hiermee aantoonbaar medeplichtig aan deze fraude. Het in behandeling nemen van de kennisgeving betekent dat hijzelf de behandeling op zich moet nemen van zijn eigen bewezen fraude.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in een eerste reactie alles van de hand wijst met een onzinnig betoog wat geen stand houdt.

Hierop hebben Eldor van Feggelen en Richard van Beem besloten om de kennisgeving aan te passen en opnieuw in te dienen. Deze keer met nog meer bewijs dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd door Stef Bos met medeweten van de Hoge Raad.

Een tweede reactie is nooit openbaar gemaakt. Eldor van Feggelen die de kennisgeving officieel heeft ingediend, zegt de reactie ontvangen te hebben, maar geen verdere mogelijkheden meer te zien. Bijzonder natuurlijk dat de reactie dan niet openbaar gemaakt wordt en totaal niet in lijn met de gemaakte afspraken. 

Transparantie

Richard van Beem staat voor openheid, eerlijkheid, de waarheid en transparantie. Binnenkort zal Richard van Beem dan ook op dit dossier nieuwe stappen zetten, zodat de gewenste transparantie er voor ons allen komt, zoals vooraf is toegezegd.

Uitgelicht