Nederland is een vrij land

Dat is het beeld wat de meeste mensen hebben van ons land. We mogen zelf onze baan kiezen. We kunnen gaan en staan waar we willen. We kunnen eten wat en waar we willen. We kunnen trouwen met wie we zelf willen. Het is zelfs zo dat we ons kunnen misdragen hoe we maar willen binnen zekere grenzen van de wet. Dus Nederland is een vrij land.

Zo wordt het ons aangeleerd op school. Zo wordt het ons bijgebracht door onze ouders, familie en vrienden. En zo kunnen we het ook ervaren als we om ons heen kijken, zo ervaren we het als we opgroeien en leven. We mogen stemmen op mensen die zich voor ons zullen inzetten en die mensen zweren een eed.

De mens is vrij. Toch?

Of zijn er misschien toch scheurtjes in dat ideale beeld wat wij hebben van Nederland en onze vrijheid? Zijn we toch minder vrij dan we zelf denken?

 

Vrije-uitloop mensen

De werkelijkheid is dat je in een vrij land leeft zolang je precies datgene doet wat de overheid van je verwacht, verlangt en vereist. Dan heb je het idee dat je vrij bent. Maar dat ben je in werkelijkheid dan niet. Om te illustreren hoe dat precies werkt kunnen wij de mens op dit moment het best vergelijken met het vee van de boer. Is een koe vrij om te gaan en te staan waar zij wil?

Als je de koe op een groot weiland laat rondlopen dan heeft die koe alle vrijheid om op dat veld te doen en te laten wat zij wil. Zij kan vrij rondlopen, zij kan eten, zij kan slapen en als er een stier in de buurt is kan zij liefhebben. De koe kan zelfs een andere koe verwonden.

De koe is vrij. Toch?

Of leeft de koe eigenlijk in gevangenschap en mag de koe vrij rondlopen zolang de koe doet wat de boer van haar verwacht, verlangt en vereist?